Tyto stránky používájí výhradně technické cookies, které nevyžadují souhlas návštěvníka, více info Zásady ochrany osobních údajů
PARAMO, a.s., člen skupiny ORLEN Unipetrol

Přerovská 560
530 06 Pardubice
IČ: 481 73 355
DIČ: CZ699000139

KATEBIT R 65M (C65BP4)
Asfaltové výrobky / Asfaltové emulze
Popis

Rychleštěpná silniční emulze pro nátěry a výspravy vozovek.
(Označeni v zavorce jsou platna podle ČSN EN 13808 System specifikace silničnich emulzi.)
Zpracování: Za studena. Teplota emulze v rozmezí 40 až 70 °C, dle příslušných prováděcích norem a zpracovatelských předpisů.
Doprava: Všechny druhy asfaltových silničních emulzi se dodávají v autocisternách.
Skladování: Kationaktivní emulze Katebit se skladují v čistých nádržích nebo jiných vhodných obalech po dobu 8 týdnů. Uskladňovací nádrže nesmi byt u kationaktivních emulzi po anionaktivních, aby nedošlo k znehodnoceni emulze. Při skladovaní všech druhů emulzi nesmi teplota klesnout pod +2 °C. Mrazem se všechny emulze trvale znehodnocuji. Asfaltové emulze KATEBIT jsou nehořlavé kapaliny ve smyslu ČSN 65 0201.

Dokumenty