Tyto stránky používájí výhradně technické cookies, které nevyžadují souhlas návštěvníka, více info Zásady ochrany osobních údajů
PARAMO, a.s., člen skupiny ORLEN Unipetrol

Přerovská 560
530 06 Pardubice
IČ: 481 73 355
DIČ: CZ699000139

KATEBIT PS (C60B10)
Asfaltové výrobky / Asfaltové emulze
Popis

Stabilní kationaktivní asfaltová emulze pro obalování kameniva a recyklátu za studena.
Označeni v závorce je podle platné ČSN EN 13808:2013 Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzi (podle předchozí verze ČSN EN 13808 byla zatříděna jako C60B7).
Zpracování: Podle TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena.
Doprava: Všechny druhy asfaltových silničních emulzi se dodávají v autocisternách. Katebit PS lze navíc dodat i v sudech o objemu 200 l.
Skladování: Kationaktivní asfaltové emulze Katebit se skladují v čistých uskladňovacích nádržích po dobu max. 6 týdnů. KATEBIT PS v sudech lze skladovat až 6 měsíců od data výroby.  V průběhu skladování nesmí teplota klesnout pod +2 °C. Mrazem se všechny emulze trvale znehodnocuji. Při čerpání je potřeba se vyhýbat působení velkých třecích sil na emulzi, které by emulzi znehodnotily štěpením.
Asfaltové emulze KATEBIT jsou nehořlavé, jsou však škodlivé pro vodní organismy, nebezpečné pro vodní prostředí. Proto je třeba dbát, aby nedošlo k náhodnému úniku do povrchových nebo podzemních vod. Bližší informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech.

Dokumenty