• 0POČET KUSŮ
 • 0 KčCENA
registrace | přihlásit se
Váš login:
Vaše heslo:

Registrovaný zákazník získá slevu 5% na celý sortiment zboží.

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád pro EShop

Objednávka a ceny zboží

 • ceny u zboží na www.mogul.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny
 • PARAMO, a.s. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení
 • hlavní způsob objednání je po registraci do e-shopu, naplnění nákupního košíku a odeslání objednávky, po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně
 • každá potvrzená objednávka ze strany PARAMO, a.s.vůči kupujícímu je považována za závaznou
 • při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon nebo email)
 • informace o zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro odeslání objednávky jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Storno objednávky

 • kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním
 • prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, převážný důvod jest, zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží
 • v případě stornování od prodávajícího, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena

Termín dodání zboží

 • zboží je v ČR, dodací doba 1-3 pracovní dny
 • zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně
 • z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si firma PARAMO, a.s. vyhrazuje právo na změnu termínu dodání

Akce

Akční ceny na všechny oleje a maziva uvedené v e-shopu. Akční 5% sleva pro registrované zákazníky.

Doprava zboží

Je prováděna pouze na území České republiky službou PPL (Profesional Parcel logistic). Cena dopravy závisí na hmotnosti objednaného zboží.

Úhrada zboží

 • zboží lze uhradit převodem na účet prodávajícímu, tato úhrada je provedena před odesláním zboží, objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsaní plné částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky). PARAMO, a.s. nevystavuje pro tento účel zálohové faktury.
 • v běžných případech zboží zasíláme na dobírku, kupující hradí kupní cenu při převzetí zboží
 • hotovostní úhrada zboží při osobním odběru

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Převzetí zboží

 • objednané zboží lze převzít osobně na podnikové prodejně v Pardubicích
 • běžně zboží zasíláme přepravní službou GLS nebo Českou poštou až k Vám domů, nebo do práce
 • při použití přepravní služby doporučujeme ihned po převzetí zboží zkontrolovat, při nějaké závadě nás neprodleně kontaktujte na telefonu uvedeném na faktuře
 • na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel

Záruka 24 měsíců

 • výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku
 • záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží
 • záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením
 • přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem
 • pro běžnou reklamaci postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží

Reklamace

 • lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní
 • reklamace se řídí dle Občanského zákoníku
 • v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu
 • pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně viz sekce Kontakty
 • v případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt
 • bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout
 • záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít
 • kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tato sleva lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které brání, aby sloužila danému účelu
 • v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat

Odstoupení od smlouvy

 • odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil
 • vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách
 • odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000
 • zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nepodnikatel)
 • při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží
 • pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu, (adresa provozovny) a to za následujících podmínek

  adresa prodávajícího pro zasílání reklamací:
  PARAMO, a.s.
  Přerovská 560, Pardubice
  530 06

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
 • zboží nesmí být nikterak použité
 • zboží nesmí být nijak poškozené
 • zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. s originálem dokladu o koupi
 • zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám
 • zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato
 • vracení zboží je možné po dohodě i osobně
 • při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět složenkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš bankovní účet
 • při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Údaje na stránkách

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.mogul.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího). PARAMO, a.s. má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění, v případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, (pokud nenastane jiná dohoda), mu tato záloha po dohodě bude vrácena.

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s. CZK: 1236912/0800

© 2014 Paramo, a.s.