ASFALTON AR RT90

Asfaltové výrobky / Ředěné asfalty

Klasifikace, specifikace

Popis

Ředěny silniční asfalt pro nátěrové a penetrační úpravy dle ČSN 73 6129.
Zpracování při teplotě 70 – 100 °C.
Doprava: v autocisternách.
Skladování: Ve skladovacích nádržích s nepřímým ohřevem. Skladování musí odpovídat ČSN 65 0201. Teplota při skladovaní by neměla překročit 80 °C.


© 2014 Paramo, a.s.