ASFALTON AR NT20A

Asfaltové výrobky / Ředěné asfalty

Klasifikace, specifikace

Popis

Ředěny silniční asfalt aditivovaný pro zimní výspravy jako speciální pojivo pro obalovaní směsi pokládaných za mokra i za mrazu.
Zpracování při teplotě 0 – 40 °C.
Doprava: v autocisternách.
Skladování: Ve skladovacích nádržích s nepřímým ohřevem. Skladování musí odpovídat ČSN 65 0201. Teplota při skladovaní by neměla překročit 80 °C.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.