LIQUAFALT AR RT50A

Asfaltové výrobky / Ředěné asfalty

Klasifikace, specifikace

Popis

Ředěny silniční asfalt aditivovaný k předobalení kameniva otevřené zrnitosti, které se použije k výspravě výtluků, pro hutněné asfaltové směsi otevřené zrnitosti, nebo jako postřik dle ČSN 73 6129.
Zpracování při teplotě 50 – 70 °C.
Doprava: v autocisternách.
Skladování: Ve skladovacích nádržích s nepřímým ohřevem. Skladování musí odpovídat ČSN 65 0201. Teplota při skladovaní by neměla překročit 80 °C.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.