ASFALTON ARP 30A

Asfaltové výrobky / Ředěné asfalty

Klasifikace, specifikace

Popis

Asfaltové regenerační pojivo k regeneračním a spojovacím postřikům, k nátěrům vozovek dle ČSN 73 6129.
Zpracování při teplotě 10 – 40 °C.
Doprava: v autocisternách.
Skladování: Ve skladovacích nádržích s nepřímým ohřevem. Skladování musí odpovídat ČSN 65 0201. Teplota při skladovaní by neměla překročit 80 °C.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.