KATEBIT PSM (C60BP7)

Asfaltové výrobky / Asfaltové emulze

Klasifikace, specifikace

Popis

Stabilní modifikovaná emulze pro obalování kameniva a recyklátu.
(Označeni v zavorce jsou platna podle ČSN EN 13808 System specifikace silničnich emulzi.)
Zpracování: Za studena. Teplota emulze v rozmezí 40 až 70 °C, dle příslušných prováděcích norem a zpracovatelských předpisů.
Doprava: Všechny druhy asfaltových silničních emulzi se dodávají v autocisternách. Skladování: Kationaktivní emulze Katebit se skladují v čistých nádržích nebo jiných vhodných obalech po dobu 8 týdnů. Uskladňovací nádrže nesmi byt u kationaktivních emulzi po anionaktivních, aby nedošlo k znehodnoceni emulze. Při skladovaní všech druhů emulzi nesmi teplota klesnout pod +2 °C. Mrazem se všechny emulze trvale znehodnocuji. Asfaltové emulze KATEBIT jsou nehořlavé kapaliny ve smyslu ČSN 65 0201.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.