• 0POČET KUSŮ
  • 0 KčCENA
registrace | přihlásit se
Váš login:
Vaše heslo:

Registrovaný zákazník získá slevu 5% na celý sortiment zboží.

REFLEXOL

Asfaltové výrobky / Asfaltové laky

Klasifikace, specifikace

Popis

Asfaltový reflexní lak s obsahem hliníkového pigmentu, nízkoviskózní, určený pro ochranné nátěry asfaltové krytiny k prodloužení jejich životnosti. Chrání asfaltový povrch před slunečním zářením, odráží kolem 84 % záření, čímž snižuje teplotu povrchu a střešní konstrukce o 10 až 15 °C, zlepšuje pochůznost asfaltových krytin v letním období. Používá se i na plech a ocelové konstrukce ošetřené asfaltovým nátěrem.
Zpracování: za studena, po dokonalém promíchání se nanáší štětcem, válečkem nebo pokrývačským kartáčem, je možno použít i nástřik. Podklad musí byt čistý, suchý, vyzrálý a nesmí být zmrzlý. Pracovat nelze za deštivého počasí. Před zpracováním je nutno dokonale promíchat. Spotřeba je 0,3 kg/m2.
Zpracování: za studena se nanáší štětcem nebo pokrývačským kartáčem, je možno použít i nástřik použitím stříkacího zařízení (Vyza 1, trysky C, D, tlak 5 atm, popř. stříkací pistole s tryskami 12-18). Doporučuje se dvojí nátěr křížovým způsobem. Podklad musí byt čistý, suchý a nesmi být zmrzlý. Pracovat nelze za deštivého počasí. Před zpracováním je nutno dokonale promíchat. Spotřeba je 0,3 kg/m2.
Balení a skladování: dodává se v hobocích o obsahu 91 kg a 41 kg, v kuželových kbelících o hmotnosti 12 kg a plechovkách o obsahu 3,8 kg. Nátěrová hmota se skladuje v těsně uzavřených obalech, které nesmí být vystaveny zvýšeným teplotám nebo přímým účinkům slunečního zářeni. Ve skladovacích prostorách je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouřeni. Mráz neškodí.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.