• 0POČET KUSŮ
  • 0 KčCENA
registrace | přihlásit se
Váš login:
Vaše heslo:

Registrovaný zákazník získá slevu 5% na celý sortiment zboží.

PENETRAL ALP M

Asfaltové výrobky / Asfaltové laky

Klasifikace, specifikace

Popis

Použití: k penetraci podkladů před natavením hydroizolačních pásů z modifikovaných asfaltů. Užívá se v asfaltových souvrstvích. Obsahuje polymerní přísadu k zvýšení odtrhové pevnosti a adhezní přísadu k vyšší přídržnosti na zavlhlý podklad (nikoliv mokrý podklad).

Zpracování: asfaltový lak penetrační se zpracovává za studena. Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč, jimiž lze asfaltový roztok zatřít do porézního povrchu. Je možné provést i nástřik nebo máčeni. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat. Spotřeba je závislá na způsobu použití a savosti podkladu: 0,2 až 0,5 kg/m2.

Balení a skladování: dodává se v 9 kg kanystrech a 160 kg (200 l) sudech, v železničních cisternách a autocisternách odběratele. Skladuje se v uzavřených obalech v krytých prostorách. Obaly s laky nesmí být vystaveny zvýšeným teplotám nebo přímému slunečnímu zářeni. Během skladováni se připouští zhoustnuti laku až o 50 %. Asfaltový lak penetrační lze ředit lakovým benzinem nebo ředidlem S6006.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.