ALUMATOL

Asfaltové výrobky / Asfaltové tmely

Klasifikace, specifikace

Popis

Použití: k hydroizolaci střešního pláště, jako povrchová ochrana nových i renovovaných asfaltových krytin před slunečním zářením. Ochranný účinek je zhruba 7 – 9 let. Snižuje teplotu krytiny a střešního pláště.
Zpracování: za studena se nanaší štětcem nebo pokrývačským kartáčem. Podklad musí být čistý, suchý a nesmi být zmrzlý. Pracovat nelze za deštivého počasí. Před zpracováním je nutno dokonale promíchat. Spotřeba
je 0,7 až 1 kg/m2.
Balení a skladování: dodává se v hobocích o obsahu 50 kg a v kuželových kbelících o hmotnosti 8,6 kg. Nátěr se skladuje v těsně uzavřených obalech, které nesmi byt vystaveny zvýšeným teplotám nebo přímým účinkům slunečního zářeni Ve skladovacích prostorách je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouřeni. Mraz neškodí.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.