LUTEX MOAT

Asfaltové výrobky / Asfaltové tmely

Klasifikace, specifikace

Popis

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ TMEL

Použití: K opravám, výspravám a k lepení tepelně izolačních materiálů na bázi minerální vlny. Dále se dá použít k opravě detailů a defektních míst střešní krytiny (střešní vpusti, přechod z vodorovné na svislou plochu, u atik apod.). Při použití tmelu a výztužné vložky lze opravovat střechy, ale i vytvářet bezešvé povlakové krytiny. Dá se také použít jako provizorní hydroizolační vrstva (např. zimní zastřešení). Ta poté může sloužit jako podklad pro natavení či nalepení dalších hydroizolačních vrstev.

Průměrná spotřeba asfaltových tmelů je na 1 nátěr 0,8 – 1,0 kg/m2:
• pro udržovací vrstvu střešních krytin 1 nátěr;
• pro obnovovací vrstvu střešních krytin min. 2 nátěry;
• pro provizorní hydroizolační vrstvu (např. zimní zastřešení) min. 2 kg/m2;
• pro lepení tepelně izolačních materiálů 1 – 1,5 kg/m2.

Doba zasychání: 2-8 hodin dle klimatických podmínek

Balení a skladování: v hobocích s odnímatelným víkem o obsahu 52 kg, 105 a 120 kg a v kbelících o hmotnosti 10 kg. Obaly musí byt při skladování dobře uzavřeny a chráněny proti vniknutí vody. Nejvyšší přípustná teplota při skladování je 30 °C. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Mraz neškodí.


                                                                                                      AK47

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.