Lutex ATV

Asfaltové výrobky / Asfaltové tmely

Klasifikace, specifikace

Popis

Použití: k výspravám a opravám zestárlých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev a skladeb, případně v kombinaci s výztužnými vložkami; k izolacím proti zemni vlhkosti a jako bezešvé povlakové krytiny; k prováděni ochranných vrstev povlakových krytin z izolačních pasů; ke zhotovování hydroizolačních vrstev na různé podkladové materiály. Tato hydroizolační vrstva zůstává jako podklad k nataveni nebo nalepeni dalších hydroizolačních vrstev.
Vlastnosti:
• paropropustnost (při tloušťce filmu 1,5 mm je součinitel difuze vodní páry membránou cca d = 2,5 . 10-13 s,
faktor difuzního odporu.... m = 750);
• vyhovující adheze ke stavebním a asfaltovým materiálům;
• nestékavost na svislých plochách, dobrá adheze na vlhké podklady.
Spotřeba 0,7 kg/m2. Aplikace: štětcem, válečkem, asf. kartáčem.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.