AZ

Asfaltové výrobky / Asfaltové zálivky

Klasifikace, specifikace

Popis

Asfaltová zálivka - asfaltová těsnicí hmota zpracovatelná za horka.
Použití: k zalévání spár betonových vozovek, letištních ploch, dlažby, chodníků a betonových ploch komunikací s malými dilatacemi spár. Spáru je nutno vyčistit, vysušit a opatřit nátěrem penetračního laku PENETRAL ALP. Zpracování: Za horka zaléváním při teplotě 180 °C – 190 °C. Spáry je třeba vyčistit a napenetrovat. Balení: dodává se v plechových bubnech o obsahu 115 l nebo papírových obalech o hmotnosti 35 kg.
Skladování: V plechových bubnech nebo papírových obalech v prostorách chráněných před povětrnostními vlivy, výtokovými otvory nahoru.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.