MOZAL TS

Asfaltové výrobky / Asfaltové zálivky

Klasifikace, specifikace

Popis

Termoplastická elastická těsnicí hmota za horka zpracovatelná se zvýšenou tepelnou stabilitou. Vyrábí se z vhodného druhu ropného asfaltu, termoplastického kaučuku a přísad k zlepšení tepelné a oxidační stálosti.
Použití: Zálivka je určena k zalévání spár cementobetonových vozovek, letištních ploch a trhlin asfaltových vozovek s vyššími dilatacemi.
Zpracování: zpracovává se pomocí strojního zařízení (s nepřímým ohřevem a tryskou) schopným udržovat teplotu v rozmezí 180 až 200 °C. Spáry se dokonale vyčistí, vysuší a opatří vhodným penetračně adhezním nátěrem (např. PARASTICK).
Balení: dodává se v plechových bubnech o obsahu 115 l nebo
papírových obalech o hmotnosti 35 kg.
Skladování: V plechových bubnech nebo papírových obalech v prostorách chráněných před povětrnostními vlivy,
výtokovými otvory nahoru.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.